TRÄNINGSPROGRAM

Professionella träningsprogram anpassade efter målsättning och önskat antal pass per vecka

Att inte planera är att planera sitt misslyckande. En sägning som går att applicera på livet i allmänhet och träning i synnerhet.

För att du ska uppnå önskade träningsresultat gäller det att du också tränar enhetlighet med ditt mål. På denna sida hittar du omsorgsfullt sammansatta träningsprogram baserade på de vanligast förekommande målsättningarna, fördelat över de vanligast förekommande antalet träningsdagar per vecka.